Hem » Vad är ”Smarta Verktyg”?

Vad är ”Smarta Verktyg”?


Smarta verktyg är en verktygskategori som växer och blir allt större. Detta genom både mekaniska och digitala lösningar som skapar möjligheten att skapa verktyg som möter hantverkarnas behov på ett tydligt sätt. En större återförsäljare av verktyg, Verktygshandlarn, specificerar verktygskategorin med:

”verktyg som löser ett specifikt problem på ett smart sätt eller ett verktyg som är skonsamt för din kropp”

Oavsett handlar det därmed om att hitta en ny lösning på ett nytt eller gammalt problem. Detta oavsett om det handlar om förvaring, hantering, ergonomi eller andra inriktningar för hantverkaren.

Exempel på kategorier inom smarta verktyg är:

  • Kombinationsverktyg

Varför ha fem olika verktyg som löser fem olika problem – när det går att använda kombinationsverktyg. Det kan vara allt från att man byter ut en mindre del för att skapa ny funktion till att verktygen kan modelleras och därmed skapa helt nya möjligheter.

Det kan även innebära att man skapar fler funktioner på ett redan befintligt verktyg. Här kan exempelvis hammare med magnetisk hållare nämnas som därmed skapar en enklare hantering av den spik som används.

  • Verktyg med ny funktion

Alla har minst en skruvmejsel i hemmet. Men hur många har en böjbar skruvmejsel som gör att man kan komma åt även när det är smala skrymslen?

  • Ergonomi

Är ergonomiska verktyg verkligen smarta verktyg? Här är gränsen inte helt tydlig. Men till viss del går de hand i hand. Framförallt handlar det då om handhållna produkter som fått en drastisk förändring i sitt utseende med enbart fokus på ergonomi. Samtidigt kan ju även små förändringar skapa stora ergonomiska fördelar utan att det för den skull behöver klassas som ”smart”.

  • Helt nya funktioner

När bland annat Essve lanserade produkter som gjorde de möjligt att fästa trall utan synliga skruvhuvuden var det något helt nytt på marknaden. Det behöver nödvändigtvis inte vara något som marknaden efterfrågat utan till och med något utöver det. Det kan liknas med när Apple släppte sin första Ipad. Ingen hade efterfrågat en surfplatta – men idag har alla en. Det är dessa smarta verktyg som revolutionerar marknaden och skapar helt nya möjligheter.