Hem » Personalliggare i byggbranschen

Personalliggare i byggbranschen


Från och med 1 januari 2016 ställs krav på byggbranschen från Skatteverket att hålla med elektronisk personalliggare. Kravet ligger på alla arbeten som överstiger fyra prisbasbelopp – i dagsläget ca 180 000 kronor – och som inte har en privatperson som kund. På så vis kommer många enmansföretagare undan problemet. De flesta jobb i byggbranschen berörs ändå av reglerna. Alla sådana jobb måste registreras hos skatteverket och får då ett byggarbetsplats-ID. Eftersom en hel del jobb kanske kan stiga över prisgränsen så kommer man antagligen att anmäla något mindre jobb för säkerhets skull. Skatteverket har dragit upp reglerna hur personalliggaren skall fungera, men godkänner inte själva systemen. I stora drag så måste alla som arbetar på bygget registrera sig när de kommer och går, dessa uppgifter skall sedan vara tillgängliga för byggherren och för skatteverket när de kommer på inspektion.

Egentligen är det byggherrens – det vill säga kundens – ansvar att se till att det finns en elektronisk personalliggare. Byggföretaget är skyldigt att föra in uppgifter i liggaren. I realiteten blir det dock byggföretagen som ser till att det finns byggliggare, på uppdrag av byggherren. Det finns också möjlighet att avtala över byggherrens skyldigheter till entreprenören – vilket antagligen kommer att vara det vanliga. Underentreprenörer måste registreras i systemet och personalen hos alla underentreprenörer måste använda huvudentreprenörens system. Alltså måste man kunna registrera in även underentreprenörens folk i systemet.

Det finns i dagsläget en mängd olika program som sköter personalliggare enligt skatteverkets krav. Dessa är väldigt olika både i funktion och i pris och levereras av olika företag. Vanligast kommer antagligen onlinelösningar att bli men det finns även ”boxade” lösningar, det vill säga att man bygger in programmet i en apparat. Organisationen Byggbranschen i samverkan har valt en egen ”boxad”-standard som kallas ID06 som ska stödja Skatteverkets krav. ID06 är dock ett standardiserat idkorts- och passerkortssystem som vid sidan av det har stöd för personalliggare. De flesta byggföretag har inte behov av passerkortssystem och med tanke på att utrustningen för detta ofta hamnar på kostnader runt hundra tusen så undrar man hur Byggbranschen i samverkan resonerat. ID06 är inte ett system som mindre byggföretag behöver eller har råd med. Som tur är så dyker det upp enkla och billiga personalliggare som man kan använda i mobilen, till exempel den mobila appen Doxus som dessutom hanterar tidrapporter och arbetsorder.

Många företag saknar lösning för personalliggare, trots att lagen börjat gälla. Under 2016 skall skatteverket utföra noggranna kontroller ute på arbetsplatserna. Man har lovat lite tolerans under första halvåret men det finns många företag där ute som riskerar höga böter.