Rastplattformer och schaktstegar

Rastplattformer är utsträckta delar av schaktstegarna. Höjda och utsträckta plattformer minskar risken för olyckor och fungerar som en extra säkerhet för de som arbetar på en schaktstege. Rastplattformer finns vanligtvis var tionde meter. Detta kan variera efter syftet och användningen. Av diverse olika anledningar tar arbetare hjälp av denna rastplattform på schaktstegen. Rastplattformer fungerar som