Hem » Vad kostar det att riva ett hus?

Vad kostar det att riva ett hus?


Kostnaden för att riva ett hus varierar mellan 180 000 och 300 000 kronor, beroende på olika faktorer. Det är viktigt att budgetera i förväg och se till att ditt rivningsföretag är förberett och organiserat för att utföra uppgiften korrekt, säkert och i tid.

Kostnaden för att riva ett hus beror på flera saker, och det kan bli ett stort arbete beroende på var din fastighet ligger och vilka material den är byggd av.

  • I genomsnitt 180 000 kr
  • Högt pris 300 000 kr
  • Lågt 30 000 kr

Kostnaden för en fullständig rivning av ett hus varierar från 30 000 kronor på landsbygden till 180 000 kronor i en tätbefolkad storstad. Ett helt hus och dess grund eller källare kan kosta så mycket som 300 000 kronor för en fullständig rivning. Priset bestäms av flera faktorer, t.ex. storleken och om den innehåller tillsatser, miljöfarliga material som till exempel asbest samt om bortforsling av avfall ska ingå i priset.

Om du har exakta mått av huset kan du dock få en uppfattning om kostnaden eftersom de flesta rivningsexperter tar betalt per kvadratmeter. Beroende på om åtgärden utförs manuellt eller med hjälp av tunga maskiner kommer den slutliga projektkostnaden att skilja sig åt.

För att riva ett hus krävs ofta ett rivningslov

Beroende på om ditt hus ligger i ett detaljplanerat område kan du behöva ett rivningstillstånd. En detaljplan bestämmer vad marken får användas till och vilka byggnader som får uppföras på den. Kontorollera därför först om det är möjligt att riva samt bygga hus.

Exempel när rivningslov inte blir godkänt:

  • Byggnaden eller byggnadsdelen omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser
  • Den behövs för bostadsförsörjningen
  • Den bör bevaras av dess historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde

Innan rivningsarbetet påbörjas är det viktigt att kontakta stadsbyggnadskontoret och byggnadsnämnden för att avgöra vad som gäller i din situation. Tänk på att om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från beslutsdatumet upphör rivningstillståndet att gälla.

I de flesta fall kan du få blanketter för rivningstillstånd, anmälningar och planer på kommunens hemsida.

Viktigt att tänka på innan du river ett hus

Det är viktigt att stänga av gas, vatten, värme och el innan du börjar. Dessutom måste en kompetent person ta hand om rör, elektriska ledningar och uttag. Kostnaderna för att riva ditt hus måste inkludera kompetenta rörmokare och elektriker samt en arkitekt eller ingenjör.

Dessutom kräver många kommuner att avlopps- och vattensystemet kopplas bort innan rivningen påbörjas.

Om du tänker riva en del av huset själv behöver du ha följande säkerhetsutrustning: mask, handskar, hjälm, stege och belysning.

Kostnader för att riva ett hus med asbest

Kostnaderna för bortskaffande av farligt avfall är betydande. Många äldre hus innehåller asbest, och det finns ytterligare avgifter och överväganden i samband med avlägsnande och bortskaffande av asbest. När materialet mognar blir substansens struktur flagnande, vilket gör det mer sannolikt att det blir ett luftburet gift som utgör en fara för både människor och miljö. Materialundersökning bör göras innan rivningen påbörjas.

Det är viktigt att ta bort all asbest innan man påbörjar någon form av storskalig rivning. Asbest måste avlägsnas från byggnaden av en yrkesman och bortskaffas i enlighet med strikta myndighetsföreskrifter. Eftersom det finns särskilda säkerhetsnormer som fastställts av lokala och statliga myndigheter för hantering av detta material bör du anlita en expert för att utföra denna uppgift.

Om ditt hem innehåller asbest är det viktigt att hitta ett rivningsföretag som är specialiserat på asbestsanering. Kostnaden för att riva ett hus med asbest kan öka betydligt, så se till att du budgeterar för detta i förväg.

Skillnaden mellan rivning och dekonstruktion

Rivning innebär att byggnaden avlägsnas så säkert och effektivt som möjligt, vanligtvis med hjälp av olika maskiner.

Med dekonstruktion kan du spara återanvändbara material och strukturella element i ditt hus innan de förstörs. Eftersom det ibland är möjligt att återanvända grunden låter rivningsentreprenörer den ofta ligga kvar.

Dekonstruktion av hus är en långsammare process och kostar därför ofta mer än rivning. Många anser dock att den extra kostnaden är värd det för att rädda material och minska rivningens miljöpåverkan.

Fördelarna är bland annat att du kan behålla vissa material för en ombyggnad, sälja dem med vinst eller återvinna dem. Detta kan bidra till att minimera den skadliga inverkan som ett hem har på miljön.

Avfallshantering och sanering vid rivning av ett hus

En viktig aspekt av rivningsprocessen är avfallshantering och bortforsling av materialet. Din entreprenör kommer att informera dig om huruvida avfallshantering och bortforsling ingår i deras tjänster. Om så är fallet bör du inkludera det i ditt kontrakt. Alternativt kan vissa entreprenörer anlita professionella transportföretag eller informera dig om att avfallshanteringen eller saneringen är ditt ansvar.

Riva huset själv eller anlita professionella rivningsföretag

Det enklaste sättet att få en uppfattning om kostnaden är att be dem ge dig en uppskattning. En inspektion före projektet ger dig en uppfattning om vilka material som används i huset samt kostnader för bortforsling och/eller avfallshantering. Det är också viktigt att förstå vad din försäkring täcker i händelse av eventuella nödsituationer som kan uppstå under och efter.

Om din befintliga försäkring inte räcker till kan du överväga att anlita experter med ansvarsförsäkring.

Det finns många variabler att ta hänsyn till när du väljer rivning, bland annat kostnad och budget. Men innan du kontaktar rivningsföretaget för att få ett kostnadsförslag bör du vara säker på att du känner till följande:

  • Den totala kvadratmeterstorleken på ditt hem
  • Materialet som det är tillverkat av
  • Vad du har för planer för marken

Avslutningsvis om kostnaden för att riva ett hus

Om du har läst det här blogginlägget i sin helhet hoppas vi att du har fått en bättre förståelse för vad som krävs för att riva ett hus. Vi vill se till att våra läsare är fullt informerade om de kostnader som är förknippade med att riva sitt hus samt veta var de ska leta efter korrekt information innan de bestämmer sig för något.