Halkbekämpning – ska man salta, sanda eller kalka?

Halkbekämpning är en ganska tuff uppgift, speciellt efter blött regn och när temperaturerna kryper under noll. Men det är en viktig uppgift då det varje år blir allt flera personer som skadar sig på grund av dålig underhållna vägar, stigar och trottoarer. Det är nästan alltid kopplat till skador när man halkar – oavsett om det