Fasadrenovering – då utsidan räknas

Byggnaders yttre utseende och allmänna fasadskick är viktigt ur estetisk, ekonomisk och energieffektiv synvinkel. Dessvärre har vädrets makter och tidens gång en negativ inverkan på byggnaders fasader. Förr eller senare uppstår behovet av fasadrenovering. Fasadens material spelar stor roll för hållbarheten och hur ofta du behöver renovera. Bland de vanligaste slitskadorna på fasader återfinns: Putsskador

Mycket har att göra med själva fasaden på byggnaden

Man behöver inte vara superintresserad av arkitektur för att tycka att byggnader är vackra och fascinerande. Gamla som nya byggnader, alla har de en intressant historia bakom sig. Man kan med blotta ögat se ifall en byggnad är gammal eller ny och modern, mycket har att göra med själva fasaden på byggnaden. Fasaden på byggnaden