Ogräsröjning är ett måste för en perfekt trädgård

Ogräsröjning vill till om du ska ha en trädgård som känns behaglig och trevlig att vistas i under sommarmånaderna. Arbetet börjar redan på vårkanten och pågår under hela den växande perioden. Det gäller att klippa bort allt gammalt ogräs som har legat hela vintern under snön. Du bör också beskära dina fruktträd, gallra dina buskar