Dränering – Från start till mål

Att genomföra en grundligg dränering är ett måste för att inte det ska samlas vattenmassor intill husgrunden vilket på lång sikt kan skapa mycket kostsamma skador. Dränering utförs genom dessa tre arbetsmoment. Undersökning: Första steget är att ett dräneringsföretag undersöker tomten och därefter lägger upp en plan för vad som behöver göras. Dränering på en

Markskötsel kräver ansvar och tid

Markskötsel kräver mycket engagemang från ägarens sida, särskilt om det rör sig om stora ytor och gårdar som ska skötas. Ofta kan man se gårdar och större trädgårdar som lämnats vind för våg att klara sig själv och växer igen, faller samman och med tiden börjar likna en hobby-soptipp. Befinner sig området i obebott område