Hem » Stensättning och dränering i Halmstad

Stensättning och dränering i Halmstad


Stensättning och dränering är två delar av ditt trädgårdsunderhåll som är som två sidor av samma mynt. Om du måste göra ett dräneringsjobb för din husgrund så kan du räkna med att området nära husgrunden kommer att bli ett minne blott. Man kan till viss del gräva upp buskar och växtlighet, förvara dem säkert under arbetets gång och sedan återplantera dem – men helt likt som förut blir det inte igen. Men varför inte ta tillfället i akt – när du ändå har ett företag som vänder upp och ner på din trädgård – att återställa allt på ett nytt och bättre vis.

Halmstad är en vattenrik stad där man ofta behöver dränera

Bor du i Halmstad så vet du att flera av stadens områden kan bli hårt åtsatta vid nederbörd. Vattendragen, som staden är rikt smyckad med, tenderar att svämma över och många är de i Halmstad som hittat sin källare full av vatten efter en period av störtskurar. Då har dränering varit enda alternativet. Vid en dränering grävs jorden upp runt din husgrund så att vatten kan ledas bort och väggarna får en chans att torka. Sedan prepareras husgrunden med isodränplattor som skyddar väggen mot fukt. I stället för jord fylls sedan utrymmet närmast väggen med makadam som leder vatten ner till avledningsrör – och vidare till det kommunala dagvattnet – i stället för in i källaren.
Nästa anhalt i detta projekt: stensättning Halmstad.

Passa på att smycka ut med stensättning vid återställningen

När dräneringen är klar ska allt återställas, och du kan passa på att göra en vacker stensättning i trädgården. Det kan handla om gångar, garageuppfarter, murar eller dekorativa stenarrangemang på olika ställen i trädgården. Stensättning är ett dekorativt, stabilt och praktiskt sätt att smycka med. Vissa av de företag som erbjuder dränering har även strängen stensättning på sin lyra, då många kunder – i samband med återställandet efter dränering – gärna vill uppgradera trädgården. Givetvis är det mest praktiskt att kunna anlita ett företag som kan ta helhetsansvar för hela arbetet och där det kan föras en diskussion kring hela planeringen.