Hem » Sandsopning är ett säkert vårtecken efter den kalla vintern

Sandsopning är ett säkert vårtecken efter den kalla vintern


Inför varje vinter plogas och sandas våra gång- och cykelvägar för att hålla dem halkfria och säkra att använda. Efter vintersäsongen har sanden gjort sitt och sandsopningen drar igång i vårt avlånga land för att hålla vägarna rensopade och fina.

Vanligtvis är detta ett arbete för kommuners tekniska förvaltningar – eller gatukontor – men görs också av de privata och kommunala fastighetsbolagen samt av den enskilde villaägaren som sandat infarten eller gångstigarna på tomten. Arbetet påbörjas oftast mellan mars och maj månad, men startdatumet är förstås beroende på vädret. Detta i sin tur skiljer sig så klart också på var i landet du bor.

Varför sandsopning är viktigt

Tänk på att efter kylan får sanden motsatt effekt – det vill säga att istället för att bekämpa halkan, blir grus och sand små rullande korn som fordon och fotgängare kan halka på. Uppsopningen minskar därför halkolyckorna när gatorna blivit rena ifrån sand, grus och salt. Detta gäller speciellt för cyklar som får en bättre väghållning då hjulen har direktkontakt med väglaget.

Rent tekniskt innebär sopprocessen att sanden borstas upp och transporteras iväg. Detta sker normalt med maskiner som är specialtillverkade för ändamålet. Vanliga sådana är traktorliknande fordon med runda borsthuvuden som borstar in sand, salt, grus och andra partiklar i behållare som finns i maskinen. Det uppsopade materialet innehåller ofta andra ämnen än sand och salt, till exempel farliga partiklar ifrån slitage av gummidäck och från förbränningsmotorer.

Sandsopning – när inte kommunen hinner med

Genomsnittshastigheten för maskinerna är endast 2 till 4 km/h, beroende på mängden sand och grus som lagts på vägarna. Oftast hinner inte den kommunala maskinparken med att borsta rent alla gator, gång- och cykelvägar – varför arbetet också läggs ut på entreprenad.

Sker sopningen i mindre skala finns det tillgång till enklare redskap, som borstar och skyfflar, som du kan införskaffa hos en välsorterad bygg- och trädgårdshandel.

När du ska till att börja sopa upp sanden finns det en sak som är säker: det är roligare att sopa upp den än att strö ut den, eftersom sandsopning är lika med vår och ljusare tider.