Hem » Halkbekämpning – ska man salta, sanda eller kalka?

Halkbekämpning – ska man salta, sanda eller kalka?


Halkbekämpning är en ganska tuff uppgift, speciellt efter blött regn och när temperaturerna kryper under noll. Men det är en viktig uppgift då det varje år blir allt flera personer som skadar sig på grund av dålig underhållna vägar, stigar och trottoarer. Det är nästan alltid kopplat till skador när man halkar – oavsett om det är till fots, cykel eller bil. Har man tur är det bara materiella skador som ett försäkringsbolag kan täcka upp. Men det kan ofta leda till värre skador – särskilt på äldre personer. Så vikten av att bekämpa halka kan inte överdrivas.

Bekämpa halka med salt

Salt har den fördelen att den fungerar snabbt mot snö. Har man försaltat innan snöfall går det lätt att skotta bort snön utan att det klibbar. Nackdelen är negativa effekter på miljön. Tösalt har dessutom gifter i sig vilket gör att de inte bör användas nära gårdar och grönområden. Salt skadar dessutom däck och skor, samt påskyndar oxideringsprocessen i bilplåt – vilket kan bli dyrt.

Kalk som bekämpningsmedel mot halka

Kalk går att användas på vägar som ligger nära känsliga naturområden. Kalksten smälter inte, som salt gör, och det blir rent och torr utan slask. Man kan dessutom samla ihop kalken man använt och återanvända den. Den är dock inte lika effektiv som salt.

Att använda sanda mot halkan

Sand är också ett miljövänligare alternativ, och går också att samla in om så önskas efteråt. Precis som kalk har det inte samma effektivitet som salt. Sand är dock det billigaste alternativet.

Om det åligger dig att sköta om detta kring din fastighet, och det är något som du vare sig orkar eller hinner med, finns det flera företag som erbjuder halkbekämpning. Det kan vara väl värt kostanden för att undvika eventuella olyckor.