Hem » Dränering – Från start till mål

Dränering – Från start till mål


Att genomföra en grundligg dränering är ett måste för att inte det ska samlas vattenmassor intill husgrunden vilket på lång sikt kan skapa mycket kostsamma skador. Dränering utförs genom dessa tre arbetsmoment.

Undersökning: Första steget är att ett dräneringsföretag undersöker tomten och därefter lägger upp en plan för vad som behöver göras. Dränering på en tomt kan vara helt annorlunda mot en annan så det därför är det ett måste för företagen att komma ut och se helheten innan de kan ge förslag på arbete och därmed även ge prisförslag.

Arbete: Då en dränering vanligtvis tar 1-3 veckor bör man planera in detta i god tid. Detta inte minst om arbetet ska ske kring en villa där det bor folk under arbetets gång. Finns möjligheten att bo på annat håll under den tid som företaget dränerar är detta en stor fördel. Däremot ska man komma ihåg att det är omöjligt för företagen att säga exakt hur lång tid det tar. Problem kan uppstå på vägen så man bör ta tidsangivelsen som en uppskattning och inte som exakt fakta.

Även om arbetet kan utföras årets alla månader är vinterhalvåret att föredra vid vissa arbeten. Detta eftersom påverkan på marken bli mindre tack vare att den är genomfrusen.

Återställning: Vad som ingår i återställning är mycket individuellt beroende på vad för slags arbete som utförts. Är dräneringen genomförd precis invid husgrunden kan denna del av huset behöva behandlas innan den målas om. Utöver det kan även tomten behöva återställas efter de skador som uppkommit på marken. Då återställning ibland ingår i offerten och ibland inte bör man som kund vara noggrann med att diskutera detta med företaget så man är överrens om vad som ingår och vad som inte ingår.

Dränering i Stockholm?

Ett av de företag som erbjuder dräneringsarbeten i Stockholm är AK Entreprenad. Ett företag som under de fem senaste åren byggt upp en stor maskinpark med fokus på de olika markarbeten som bland annat behöver göras inför, under eller efter större byggnationer. Beställ dränering av AK Entreprenad eller åtminstone en offert vilket bör vara första steget inför de större jobben.