Hem » Bygg en lönsam biltvätt

Bygg en lönsam biltvätt


Finns det ingen smidig biltvätt på din ort eller tror du att marknaden räcker för ännu en? Att bygga och driva en biltvätt kanske låter svårt men med hjälp från företag som hjälper till med utrustning och planering är stegen inte lika svåra att ta.

Första steget är att avgöra vilken slags biltvätt som passar på orten. Dessa kan kategoriseras i automatiska biltvättar samt Gör-det-själv hallar. Vad som är bäst beror framförallt på vad orten har för biltvättar tidigare. Kanske kan en GDS-hall komplettera utbudet med de redan befintliga automathallarna?

Andra steget blir att hitta passande mark. Här handlar det inte enbart om att kontakta markägare eller kommun för att köpa mark utan även räkna ut om läget är bra samt om det finns underlag på orten för en biltvätt. Här finns en fördel att kontakta ett par mäklare och framföra sina behov. De kommer därmed vara medveten om att efterfrågan finns när eventuella säljare hör av sig för att sälja sin mark.

Tredje steget blir att skapa en stabil kalkyl som visar samtliga kostnader som skapas vid en tvätthall. Har man inte byggt och drivit tvätthall tidigare bör man definitivt ta hjälp av företag som hjälper till och stöder företagare inom branschen. Det är i annat fall mycket svårt att få med alla kostnader.

Fjärde steget blir att kontakta lokala miljökontoret. Vid en motortvätt frigörs partiklar och substanser som inte ska släppas ut direkt i naturen. Detta gäller även vid enklare tvätt av kaross och hjul. Det kan exempelvis vara oljor, fettlösare och annat som är miljöfarligt. Det är av den anledningen som man inte får tvätta bilen på sin egen garageuppfart eller på allmänna markytor. Tvätt ska alltid ske på platser där man tydligt markerat upp att biltvätt får ske – eller självklart just på tvätthallar för bilar. I kontakt med miljökontoret kan en beskrivning behöva ske över verksamheten för att de därmed ska kunna ge de tillstånd som krävs och att de även ska kunna genomföra regelbundna kontroller. Detta för att se att företaget följer de miljöregler som de ska förhålla sig till.

Femte steget blir att ”sätta spaden i marken” och börja bygga. Detta förutsatt att man fått fram gällande bygglovshandlingar. Många gånger går det att få komplett hjälp via specialiserade företag inom branschen. Detta genom att de hjälper till med bygglovshandlingar, planering och byggnation. Detta förutsatt att man använder deras biltvättssystem.