Hem » Vem sköter ditt vinterunderhåll

Vem sköter ditt vinterunderhåll


Vi bor i ett av världens nordligaste länder där varje års vinterkyla, halka och snöfall kräver att vi underhåller vägar, gångstigar och gemensamma ytor. Transportstyrelsen, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare till flerbostäder samt kommuner ansvarar enligt lag för vinterunderhållet – och det är till dem privatpersoner bör vända sig till med enskilda frågor och funderingar.

Underhållet syftar till att under vintertid skapa framkomlighet. Vanligtvis mellan den första november och den första april görs underhållet av gemensamma ytterytor som ger ökad säkerhet bland alla trafikanter. Med vinterunderhåll menas normalt snöplogning, snöröjning, saltning, sandning och bortforsling av is och snö – men kan exempelvis även innefatta borttagande av istappar under hustak.

Det tunga ansvaret av Sveriges vinterunderhåll

Kostnaderna för underhållet av Sveriges vägar kan en normal vinter kosta svindlande 1,8 miljarder kronor – och motsvarigheten för järnvägen cirka 300 miljoner. Självfallet finns det en variation på det regionala planet, beroende på vilken del i landet vi fokuserar på, men vanligtvis är den större ju längre norrut vi kommer. Av den totala kostnaden utgör bortforsling av snö och is den största delen av kostnaderna, och dessutom påverkar detta miljön och trafiksäkerheten negativt.

Kommuner har vanligtvis tydliga regler gällande när gator ska snöröjas, saltas och sandas. Dessa regler grundar sig vanligen på snödjup och tidpunkt på dygnet. Snöplogarna, hjullastarna och lastbilarna – som gör grovjobbet – arbetar under svåra väderförhållanden med dålig sikt. På grund av detta utförs snöröjning, bortforsling av snö och halkbekämpning med fördel nattetid, då gatorna är tomma och risken för olyckor mindre.

Fastighetsägarens skyldighet vid vinterunderhåll

Vidare reglerar kommuner även husägarnas ansvar för underhåll på gångvägar och garageinfarter runt deras fastigheter. Detta innefattar – förutom snöskottning – även sandning vid risk för halka. I villakvarter är det också vanligt att kommunen utser gemensamma ansvarsytor mellan två eller fler husägare.

Fastighetsägare belägna i innerstaden – och särskilt vid gågator – har en viktig skyldighet vad det gäller att hålla takkanterna fria ifrån istappar. Dessvärre inträffar incidenter där människor skadats allvarligt eller till och med dör av att de får fallande istappar i huvudet.

Vinterunderhåll är alltid en fråga om säkerhet och framkomlighet.