Hem » Trädfällning – med fokus på förberedelserna

Trädfällning – med fokus på förberedelserna


Reflexväst, strukturerade förberedelser, säker och proffsig utrustning. Vid trädfällning är planeringen a och o. Det är viktigt att du förbereder och utför ditt arbete noggrant för att minimera riskerna för såväl dig själv som din omgivning.

En enkel sökning på Google och du får en uppsjö av olika förslag på företag som mer än gärna åtar sig uppdraget att fälla dina träd. Givetvis finns det ingenting som hindrar dig från att anlita dessa auktoriserade specialister, förutom på en liten punkt; plånboken. Självklart kan du genomföra ett fullgott arbete själv till en bråkdel av summan och dessutom få frisk luft och styrketräning i naturen på köpet. Viktigt att komma ihåg är dock att om du ska genomföra arbetet själv så är förberedelserna av yttersta vikt.

Säkerheten framför allt

Trädet ska fällas på ett säkert och tillfredsställande sätt. Med det menat bör trädet falla dit du vill att det ska falla utan att någon eller något blir skadat. Se till att ni är två som hjälps åt och att ni båda bär signalfärgad jacka eller väst. Då syns ni bra båda för varandra och för eventuella förbipasserande i närheten. Om det behövs så placera ut varningsskyltar vid närliggande vägar. Innan ni kör igång med fällningen så behöver ni kontrollera omgivningen. Röj bort sly och buskar i närheten av trädet, kvista av nederdelen av trädstammen och se till att ha ett säkerhetsavstånd på minst dubbla trädlängden i alla riktningar från det träd ni avser fälla. Kvista på ett säkert sätt, uppifrån och ner såga inte i axelhöjd. Gör klart att inga människor finns i närheten och titta även uppåt och kontrollera så att det fallande trädet inte kommer att dra med sig ledningar eller liknande.

Nyttja den naturliga fällriktningen

Tydlig kommunikation mellan dig och din samarbetspartner är ett måste och genomtänkta förberedelser underlättar för det kommande arbetet. De flesta träd har en naturlig fällriktning och det är i första hand denna du ska följa. Det går att trotsa fällriktningen i viss mån, men man måste minnas att det är liktydigt med ökade risker och fysisk ansträngning. Faktorer som påverkar fällriktningen är trädets eller omgivningens lutning, snötyngda grenar, grenverkets form samt vindriktning och vindstyrka vid det aktuella tillfället. Om ni känner er osäkra på trädets lutning så gå en bit ifrån och kontrollera med ett lod, enklast gjort av en sten i ett snöre. Studera trädet innan du fäller. Kontrollera om det är friskt eller om det har sprickor, alternativt döda grenar som kan falla ned. Ett skadat träd är givetvis att behandla med extra stor vaksamhet och försiktighet och bör alltid fällas i den lättaste fällriktningen.

Var rädd om er

Själva fällningsarbetet kan ses som en mindre vetenskap men tar ni det bara lugnt och metodiskt finns ingen anledning till oro. Se till att de redskap ni använder är i gott och säkert skick. Enklaste vägen är att göra en koll på Husqvarnas mycket utförliga hemsida med tydliga steg för steg-bilder och filmer som ni med fördel kan studera innan ni ger er ut i terrängen. Vid fällningen liksom vid kvistningsarbetet är det viktigt att ni har en bra arbetshöjd. Använd gärna de naturenliga hjälpmedlen som finns till förfogande, såsom en sten eller förhöjning i terrängen när du ska kvista trädet. Skona rygg och leder och tänk på hållning och kroppsställning. När fällningsjobbet är genomfört och veden hemforslad kan du njuta framför en brasa och vara stolt över ditt arbete.