Hem » Tomtplanering – Att tänka på

Tomtplanering – Att tänka på


Den obebyggda tomten är inköpt och vilket hus som ska byggas upp på tomten är vald. Då är det bara att be byggherrarna att börja bygga upp huset så att man snabbt kan få flytta in i det nya hemmet. Eller?

Det som i detta fall glöms bort är tomtplaneringen. En mycket viktig detalj inför byggandet men som allt för många förbiser eller lägger för lite vikt vid. Något de får ångra när huset är uppbyggt och man inser att tomten inte alls kan erbjuda vad man hade önskat sig. Som vanligt handlar det om att tänka till före istället för efter.

Var ska tomten vara?

När det kommer till obebyggda tomter är det inte säkert att tomtgränsen är tydlig mot grannar eller skogsområden. En del vill även ha lite skog som gör trädgården mer mysig. Detta är första steget i tomtplanering. Självklart går det att ta bort oönskade träd eller fylla ut större gropar efter att huset står på plats men nackdelen är att större maskiner då måste köra på gården och att det absolut är svårare att ta sig fram än innan. Det blir alltså både dyrare och svårare.

Hela familjens tomt

Finns det plats för lek och fotbollsspelande? Finns det plats för solbadare och de som helst sitter i stillhet och läser en bok. Se över tomten och låt alla i familjen få sin favoritplats.

Ta hjälp av de som planerat tidigare

Oavsett hur mycket eller lite som behöver göras på tomten så behöver ett företag anlitas för tomtberedning. En stor fördel är att rita upp ungefär hur man tänkt sig tomten och sedan visa detta för företaget. Med många års erfarenhet kan de komma med åsikter och kommentarer som förbättrar skissen. Kanske har de även tankar som markägaren inte tänkt tidigare om hur planeringen skulle kunna göras om. Läs om tomtplanering här.