Hem » Markskötsel kräver ansvar och tid

Markskötsel kräver ansvar och tid


Markskötsel kräver mycket engagemang från ägarens sida, särskilt om det rör sig om stora ytor och gårdar som ska skötas. Ofta kan man se gårdar och större trädgårdar som lämnats vind för våg att klara sig själv och växer igen, faller samman och med tiden börjar likna en hobby-soptipp. Befinner sig området i obebott område kanske det inte är något problem, med det är få ställen där totalt förfall av en egendom får förekomma. Speciellt i bostadsområden har en markägare ansvar för att det är fint och skött med gräsmattor, stigar, rabatter, plantor, träd och vattendammar. Annars blir det många klagomål och reprimander.

Markskötsel är i vissa fall reglerad av lagen

Det finns även vissa områden där en markägare är skyldig enligt lag att ta hand om sina egendomar på ett klanderfritt sätt. Detta gäller framförallt skolgårdar och lekplatser – där barn vistas. Dessa ska besiktigas en – och helst två – gånger om året. Som ansvarig för dessa områden måste man se till att inga främmande föremål ligger och skräpar, att områdena är städade, välhållna och vintertid fria från snö och istappar som kan falla ner från tak.

Problematiken med snö och is som kan falla från tak är en av de viktigaste delarna då underlåtande av sådant underhållande lätt kan leda till personskador – och i värsta fall olyckor med dödlig utgång.

Många väljer att lägga ut markskötsel på entreprenad

Eftersom skötsel av ett område ofta är tidskrävande och sällan något en markägare själv vill fokusera på, är det vanligt att man lägger ut arbetet på entreprenad. En markägare har ofta andra huvuduppgifter som själva driften av en verksamheten och blir bara distraherad av alla de småuppgifter som markskötsel kräver. Det finns många företag som specialiserat sig på detta och kan hjälpa till på ett professionellt sätt.