Hem » RUT – För konsumenten och företagaren

RUT – För konsumenten och företagaren


Tack vare RUT-avdraget kan privatpersoner (ej företag) få halva priset på arbetskostnaden gällande hushållsnära tjänster. RUT står för Rengöring, Underhåll och Tvätt och det var detta som avdraget främst var tänkt att gynna när det infördes. Detta både för att minska svartjobben inom städsektorn samt öka arbetstillfällena då efterfrågan förväntades öka. Idag innefattar däremot RUT betydligt mer än dessa tre områden.

För konsumenten:

För konsumenten är det idag mycket enkelt att göra RUT-avdrag. Det är nämligen helt och hållet företagarens ansvar att fylla i blanketter och ansöka om bidraget. Däremot måste man som privatperson vara medveten om att det finns vissa regler för att man ska kunna få avdraget:

  • Beställaren måste vara 18 år
  • Maximalt avdrag är 50.000kr per år
  • Beställaren måste ha en skattepliktig inkomst för att kvitta detta avdrag mot. Man kan däremot aldrig göra avdrag för en summa som är större än den summa man betalar i skatt. Detta eftersom avdraget just är ett skatteavdrag.

För företagaren:

Det första som företagaren behöver tänka på är att det på fakturan ska framgå hur mycket av den totala kostnaden som är RUT-avdrag. Avdraget får enbart göras på arbetskostnad och alltså inte material. Är den totala arbetskostnaden 10.000kr inklusive moms ska det alltså framgå att momsbeloppet är 2000kr (som vanligt) samt att RUT-avdrag avgår med 5000kr. Det är alltså halva bruttosumman som ska dras av.

Nästa steg är att invänta inbetalning av kunden eftersom man som företagare inte kan efterkräva pengar från skatteverket innan kunden betalat in sin del. Därefter kan avdraget registreras vilket sker enklast online. För att få börja med registrering av RUT online måste en blankett fyllas i och skickas in till skatteverket. När ett godkännande fåtts kan man logga in med e-legitimation och fylla i de uppgifter som behövs. Detta är personnummer på personen som fakturan är ställd till, faktura nr samt det datum som pengarna betalades in av kunden. Utöver det ska även summan som RUT-avdraget ska vara på anges. Efter att anmälan har signerats och skickats in digitalt tar det vanligtvis någon vecka innan skatteverket skickar ut pengarna till det konto som är anmält.

Det man främst som företagare måste komma ihåg är att ansökan om RUT-avdrag måste ske samma år som inbetalningen skett från kunden.